Välkommen till Alandia Försäkring!

Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis ett försäkringsbolag för den åländska rederinäringen. 

Vår framgång har i hög grad byggts på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. På den grunden vilar vårt åtagande att vara en innovativ, kompetent, engagerad, pålitlig och stabil försäkringspartner. Huvudkontoret finns i Mariehamn på Åland, och sidokontor finns i Stockholm, Göteborg och Helsingfors.

Välkommen till Alandia Försäkring!

Tony Karlström
Koncern VD