Din försäkringsgivare ändrar

Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia har överlåtit alla försäkringsavtal till Aktia Livförsäkring Ab 31.5.2020. Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandias försäkringar har redan i 56 år skötts av Aktia. Sedan inledningen av 2019 har Aktia även ansvarat för merparten av kundbetjäningen för Liv-Alandias kunder.

Överlåtelsen betyder att Aktia Livförsäkring Ab nu är försäkringsgivare i din försäkring.

I fortsättningen ska du alltså kontakta Aktia Livförsäkring i alla frågor som gäller din försäkring.

Ditt försäkringsskydd förblir oförändrat och du behöver inte göra något till följd av att försäkringsgivaren ändrar.

Du når Aktia Livförsäkring via www.aktia.fi och på telefonnumret 010 247 8300. Du kan också skicka och ta emot meddelande på ett säkert sätt via meddelandefunktionen i Aktias Nätbank.